Centrul Wolfram Research

Universitatea de Stat din Moldova, la inițiativa companiei Wolfram Research Inc., instituie centrul reprezentativ cu scopul de a reprezenta compania și de a coordona implementarea tehnologiilor companiei WRI în Republica Moldova. E de remarcat că în spațiul fostei Uniuni Sovietice, va fi al treilea centru Wolfram Research, după cele din Sankt Petersburg și Minsk. Nu există un asemenea centru nici în România. Mai mult, suntem unul dintre primele centre Wolfram Research din Europa de Est.

Scopuri

 1. Racordarea activității USM cu activitatea centrelor mondiale de prestigiu în domeniul tehnologiilor informaționale și informatice
 2. Implementarea tehnologiilor informaționale moderne în procesul de cercetare, predare și educație
 3. Organizarea evenimentelor științifice pentru studenți și cadrele profesorale
 4. Colaborarea cu centrele internaționale științifice de prestigiu

Căi de realizare a scopurilor

 1. Crearea unui grup de lucru și a unui consiliu comun de coordonare între USM și Wolfram Research Inc. care să stabilească perspectivele de dezvoltare și implementare a sistemelor de algebră computațională, să realizeze expertiza tehnologiilor curente, susținerea implementării pe larg a lor în cadrul USM
 2. Crearea Centrului Wolfram Research cu funcționare continuă și asigurare a consultațiilor necesare ce țin de folosirea tehnologiilor Wolfram
 3. USM organizează, părțile realizează conducerea tehnico-științifică a laboratorului studențesc de cercetare științifică și testare a modulelor noilor versiuni ale Wolfram Mathematica și altor tehnologii Wolfram
 4. Wolfram Research Inc. realizează suportul consultativ și organizează pregătirea din rândul magistranzilor, doctoranzilor și lucrătorilor USM a instructorilor certificați în Tehnologiile Wolfram și cursurile de studiu ale companiei Wolfram Research
 5. Suportul informativ, pregătirea și realizarea activităților on-line și off-line

Structura Centrului Wolfram Research

 1. 2-3-… specialiști care asigură/dirijează/organizează activitatea centrului conform listei de activități preconizate
 2. Biroul principal ???/4 dotat cu:
  2-3 calculatoare,
  softuri ale companiei Wolfram Research Inc.,
  biblioteca electronică cu manuale, monografii, broșuri etc.,
  materiale informative despre produsele Wolfram Research Inc.
 3. Sală cu 15-20 calculatoare și Softul Wolfram Mathematica: 237/4 ?
 4. Cluster-ul cu GridMathematica: 239/4 ?
 5. Site-ul Centrului Wolfram Research: wr.usm.md

Activități preconizate

Imediate

 1. Stabilirea localizării și structurii Centrului Wolfram Research
 2. Legitimarea unui specialist cu Certificat de Instructor Wolfram (Wolfram Certified Instructor) – studierea cursului oferit de compania Wolfram Research Inc. și susținerea examenului
 3. Instalarea pe calculatoarele din 237/4 a softului licențiat Mathematica și crearea în baza acestei săli și a clusterului CECMI a Laboratorului Studențesc de Cercetare Științifică
 4. Crearea acordului de colaborare a USM cu compania Wolfram Research Inc. și semnarea lui
 5. Crearea unui site în Internet care să reflecte activitatea Centrului Wolfram Research
 6. Vizita în septembrie a specialiștilor de la Wolfram Research cu prezentarea unei serii de lecții

Curente

 1. Propagarea posibilităților tehnologiilor Wolfram
 2. Lărgirea accesului la produsele software bazate pe platforma Mathematica
 3. Concentrarea eforturilor specialiștilor USM pe implementarea în procesul de studiu și cercetare a sistemelor de algebră computațională
 4. Micșorarea succesivă a numărului de platforme software folosite și aplicarea cu precădere a produselor și tehnologiilor Wolfram
 5. Sporirea calității materialelor didactice electronice prin aplicarea formatului CDF – de documente calculabile
 6. Elaborarea cursurilor și orarelor, atât a celor de programare în limbajul Wolfram, cât și a celor specializate, pentru specialiști din diverse domenii
 7. Oferirea materialelor didactice și informative ce țin de aplicarea softurilor companiei Wolfram Research Inc.
 8. Menținerea unei biblioteci electronice cu manuale, monografii, broșuri și diverse materiale ce țin de folosirea tehnologiilor Wolfram în diverse activități de cercetare și educație
 9. Analiza posibilității legitimării altor Instructori Certificați Wolfram
 10. Analiza posibilității elaborării unui plan de marketing a cursurilor (la început – asemănător cu cel de limbă engleză ținut de profesorii de la Facultatea de Limbi Moderne)

Pe termen lung și solitare

 1. Organizarea unei conferințe / unui seminar cu dezvoltatorii de la Wolfram Research Inc.
 2. Examinarea oportunității și posibilității de procurare a licenței Wolfram de către U.S.M.
 3. Organizarea de Hackathoane
  (event in which computer programmers and others involved in software development and hardware development, including graphic designers, interface designers and project managers, collaborate intensively on software projects)
 4. Instruirea la distanță prin cursuri de tip MOOCs
  (massive open online course)
 5. Organizarea conferințelor
 6. Organizarea școlilor de vară
 7. Efectuarea treningului specializat
 8. Organizarea de concursuri de programare și cercetare
 9. Instruirea și angajarea în cadrul centrului a unor tutori independenți care să ofere cursuri pentru o persoană sau grupuri mici de 2-3 persoane
 10. Dezvoltarea proiectelor de parteneriat
 11. Invitarea savanților cu renume pentru prezentarea rapoartelor științifice și cursurilor de lecții

Link-uri utile

Wolfram Research Inc.

Sankt-Petersburg, Финек

Minsk, БГУ

Universitatea Princeton

Seton Hall University

1 comment to Centrul Wolfram Research

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>