Instruire, Cursuri și Programe de Cercetare în Mathematica și Wolfram Language

Centrul Wolfram Moldova inițiază activitatea didactică-științifică pentru anul de studii 2016-2017.

Se propun variate tipuri de cursuri, axate inițial pe utilizarea Sistemului Mathematica și pe programarea în Limbajul Wolfram:

 1. cursuri de inițiere și cursuri avansate,
 2. cursuri ordinare și cursuri neordinare,
 3. cursuri propuse de Centrul Wolfram Moldova și cursuri la comandă – solicitate pentru anumite scopuri,
 4. cursuri ce țin de fundamentele Limbajului Wolfram și cursuri orientate pe un anumit domeniu de studiu și cercetare:
  • informatică,
  • matematică,
  • fizică,
  • chimie,
  • biologie,
  • economie,
  • sociologie,
  • lingvistică,
  • drept.

Pentru studenții și angajații USM costul cursurilor este suportat de Universitate.

Pentru alogeni cursurile sunt cu plată. Costul lor e stabilit în funcție de tipul cursului solicitat ninjacasino.

Persoanele înscrise la cursuri vor fi numite în continuare studenți.

 

Centrul Wolfram Moldova anunță înscrierea la cursul de inițiere:

Sistemul Mathematica
și Programarea în Limbajul Wolfram

10 noiembrie    –           2 decembrie 2016     – Cursuri de Toamnă

20 martie        –           3 aprilie 2017            – Cursuri de Primăvară

În cadrul cursului se preconizează obținerea cunoștințelor și dexterității necesare pentru a folosi Sistemul Mathematica, precum și studierea fundamentelor programării în Limbajul Wolfram: paradigmele programării funcționale, procedurale, bazate pe reguli și șabloane etc. Cursul va  include 20 de ore de curs și laborator în sala 237/4, pe calculatoare cu ultima Versiune a Sistemul Wolfram Mathematica. La finalizarea cursului studenți vor susține examenul de absolvire. Absolvenților li se va oferi Certificatul Centrului Wolfram Moldova.

 

Centrul Wolfram Moldova anunță înscrierea la cursul avansat (școala):

Aplicarea Sistemului Mathematica
și a Limbajului Wolfram în Cercetare

30 ianuarie – 24 martie 2017 – Școala de Iarnă

12 iunie – 30 iunie 2017 – Școala de Vară

În cadrul școlii activitatea se va desfășura în trei etape:

 1. Etapa de studiu. Se obțin cunoștințele și dexteritatea necesară folosirii Sistemului Mathematica. Se studiază fundamentele programării în Limbajul Wolfram: expresii, funcții, liste, paradigmele programării funcționale, procedurale, bazate pe reguli și șabloane, exemple de programare eficientă. Prima etapă a cursul nu va depăși 20 de ore de curs și laborator în sala 237/4, pe calculatoare cu ultima Versiune a Sistemul Wolfram Mathematica.
 2. Etapa de cercetare. În cadrul acestei etape, ce nu va depăși 10 ore de laborator, fiecare dintre persoanele înscrise va efectua lucrările ce țin de esența proiectului de cercetare propus de student la înscriere în școală.
 3. Etapa de definitivare a proiectului de cercetare. Fiecare dintre studenți definitivează independent proiectul în formă de articol științific, monografie, manual, culegere de probleme, raport științific etc. Se va specifica rolul Centrului Wolfram Moldova în definitivarea proiectului. Durata etapei nu este fixată, ci depinde doar de rezultatele obținute. În cazul în care studentul nu reușește să definitiveze proiectul de cercetare, el susține examenul de absolvire și obține Certificatul Centrului Wolfram Moldova.
Înscrierea la curs

Înscrierea la cursuri se va efectua fie prin e-mail pe adresa WolframMoldova@gmail.com, fie prin comentariu infra, fie prin contactarea  directă a coordonatorilor Centrului Wolfram Moldova. Se vor specifica datele personale și cursul solicitat.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>