Inițiere în Sistemul Mathematica și Limbajul Wolfram

Centrul Wolfram Moldova organizează Cursul de „Inițiere în Sistemul Mathematica și Limbajul Wolfram”.

Cursul se adresează, în primul rând, profesorilor și cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților. Este conceput a fi accesibil tuturor și nu cere cunoștințe prealabile despre programarea la calculator.

Preț: gratuit

Locul: sălile 223 și 237 din blocul 4 al U.S.M.

Începutul cursului: 10 noiembrie 2016

Ora: 15:15 – 16:45

Numărul de ore: 20

Autor de curs: Valeriu Ungureanu, dr., conf. univ., instructor autorizat Wolfram Research Inc.

Temele Cursului: Sistemul Mathematica – soft accesibil și necesar tuturor, de la elevi și studenți la cercetători și profesori universitari, noțiuni de calcul simbolic și numeric, tehnoredactare în Mathematica, prezentări, motorul de generare a cunoștințelor Wolfram Alpha, spațiul tuturor cunoștințelor, Limbajul Wolfram și programarea bazată pe cunoștințe, programare funcțională, programare bazată pe reguli și șabloane, programare procedurală și recursivă, aplicații în matematică, fizică, chimie, biologie, lingvistică etc.

Înscrierea la curs: prin mesaj electronic pe adresa wolframmoldova@gmail.com sau prin adresare directă la coordonatorii centrului în sala 223/4 U.S.M. În mesaj se vor indica datele personale, domeniul de interes profesional, adresa electronică.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>