Școala de Iarnă Wolfram Moldova 2017

Centrul Wolfram Moldova organizează Prima sa Școala de Iarnă – Wolfram Moldova Winter School 2017 – sub genericul:

Sisteme orientate pe cercetare: Wolfram Mathematica”.

Școala are ca scop realizarea în cadrul ei a unor proiecte de cercetare aplicând tehnologiile Wolfram. Se adresează profesorilor și cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților. Numărul de locuri – 7.

Taxa de înscriere și participare: 1000 de lei

Locul: sălile 223 și 237 din blocul 4 al U.S.M.

Durata:

30.01.2017 – 03.02.2017, 17:00 – 20:15 – ore de auditoriu

04.02.2017 – 26.02.2017 – lucru individual asupra proiectului

27.02.2017 – 03.03.2017, 17:00 – 20:15 – ore de auditoriu

04.03.2017 – 24.03.2017  – definitivarea proiectului de cercetare

Numărulul orelor de auditoriu: 40

Autor de curs, asistent și coordonator de proiecte: Valeriu Ungureanu, dr., conf. univ., instructor autorizat Wolfram Research Inc.

Temele orelor de auditoriu: Sistemul Mathematica – mediu integrat orientat pe cercetare, tehnoredactarea în Mathematica, prezentări, motorul de generare a cunoștințelor Wolfram Alpha, spațiul tuturor cunoștințelor, Limbajul Wolfram și programarea bazată pe cunoștințe, programare funcțională, programare bazată pe reguli și șabloane, programare procedurală și recursivă, aplicații în matematică, fizică, chimie, biologie, lingvistică etc.
analedit.com

Înscrierea: prin mesaj electronic pe adresa

WolframMoldova@gmail.com

sau prin prezentare nemijlocită a mesajului la coordonatorii centrului în sala 223/4 U.S.M. Mesajul va cuprinde descrierea succintă a proiectului de cercetare, scopurile și rezultatul preconizat. Se vor indica datele personale, domeniul de interes științific, adresa electronică.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>