Wolfram Moldova Winter School 2019

Centrul Wolfram Moldova organizează Școala de Iarnă „Wolfram Moldova Winter School 2019”, sub genericul:

Sisteme orientate pe cercetare: Wolfram Mathematica și SystemModeler”.

Școala are ca scop inițierea în tehnologiile Wolfram. Se adresează profesorilor și cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților. Numărul de locuri este limitat.

Locul: sălile 223 și 237 din blocul 4 al U.S.M.

Durata:

04.02.2019 – 18.02.2019, 17:00 – 20:15 – ore de auditoriu

Total ore de auditoriu: 40

Autor de curs, asistent și coordonator de proiecte: Valeriu Ungureanu, dr., conf. univ., instructor autorizat Wolfram Research Inc.

Temele orelor de auditoriu: Sistemul Mathematica: mediu integrat orientat pe cercetare, tehnoredactarea în Mathematica, prezentări; motorul de generare a cunoștințelor Wolfram Alpha, spațiul tuturor cunoștințelor; Limbajul Wolfram și programarea bazată pe cunoștințe, programare funcțională, programare bazată pe reguli și șabloane, programare procedurală și recursivă; SystemModeler și limbajul Modelica; aplicații în matematică, fizică, chimie, biologie, lingvistică etc.

Înscrierea: prin mesaj electronic pe adresa

wolframmoldova@gmail.com

sau prin adresare directă în sala 223/4 U.S.M. Se vor indica datele personale, domeniul de interes științific, adresa electronică.

Certificare: Absolvenților li se vor înmâna certificate.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>